Varför solceller?

                    Det finns många fördelar med solceller och intresset har ökat för dem på senare år.

  • På sikt är solceller ett kostnadseffektivt alternativ för energi, investeringen är förhållandevis hög, men man ökar sitt oberoende på marknadspriserna på energi.
  • Solpanelerna är i stort sett underhållsfria, själva bränslet, som är solen är gratis och regnet sköter till stor del underhållsarbetet.
  • Solceller har en lång livslängd och forsätter ha en hög effektivitet även efter många år, man kan använda tiden till något bra, samtidigt som man producerar egen el.
  • Om man väljer att investera i solceller kan man få ekonomiskt stöd. Solcellsbidraget är ett statligt investeringsstöd. Du kan antingen få investeringsstödet eller rotavdrag när du installerar solceller.
  • Ökad energistandard på ditt hus. Solceller ökar fastighetens standard avseende energi användning. Energi från solen anses vara en förbättring av bostaden och kan på så sätt öka värdet på fastigheten.
  • Solceller är dessutom ett miljövänligt alternativ, solel varken luktar, stör eller släpper ut skadliga ämnen i miljön. Att välja solel är både bra för våran planet och för våran framtid.

Så räknar vi på solceller!
Tumregel: 1kW installerade solceller på tak eller mark producerar under 1 år ca 1000 kWh. Viktigt att panelerna är rätt monterade och sitter optimalt mot söder och inte är skuggade. Går även att montera mot öster eller väster årsproduktionen blir dock lite sämre. 

1kW är lika med 4 stycken 250 watts solcellspaneler. ( 4x250 watt = 1kW ).

1kW täcker ca 6,5 kvaderatmeter ( en panel är 1,65 i kvaderat x 4 stycken = 6,5 kvadrat ).


Den el som blir överproducerad säljer man.
Elleverantörerna har lite olika upplägg, i vårt exempel använder vi dalakraft. Vi säljer idag för 0,55kr/kWh.

På detta får man en skattereduktion 0,60kr/kWh men max 18 000kr år.
30 000kWh/ per år ska anläggningen överproducera för att man ska nyttja skattereduktionen fullt ut.
(0,60 kr/kWh x 30 000kWh blir 18 000 kr/år).

Har man vattenfall som nätägare får man ytterligare ca 0,06kr per överproducerad kWh. Detta kallas för nätnyttan. 

Man håller även ner sin egen förbrukning, hur stor del det blir beror på vad man har för elförbrukning i fastigheten.


Viktigt
För att vara en microproducent ska man inte sälja för mer än vad man själv köper in under 1 år.
Gör man det blir man en så kallad elproducent, som elproducent har man ingen skattereduktion och sämre betalt från elleverantören. 


Summa: Dalakraft 0,55 + skattereduktion 0,60 + Vattenfall 0,06 = 1,21kr/ kWh.

Beräkning av intäkter. 
1kW monterade solceller ger tillbaka ca 1200kr/år.
Privatperson och företag har rätt till 30% solcellsstöd, avser hela installationen. ROT-avdrag får man för arbetskostnaden vid installation om man nu är berättigad till det, men man får bara välja ett av stöden. 


Med dessa siffror ovan kan man göra en enkel beräkning av intäkter för solanläggningen.
Exempelvis väljer man en 6kW solanläggning då kan anläggningen producera ca 6000 kWh/per år. Eller i pengar räkna ca 7200kr/år.