Ramverk för tegeltak

Vi monterar i grupper från 1 panel till 5 paneler. Kroken ska monteras med ett mellan rum på 1,2 m. Den skruvas fast i  råsponten eller i takstolen. Det finns två olika typ utav krok, porträtt eller landskaps montering. 
Allt ramverk ska jordas.


Material information till de olika panelgrupperna

Det här ingår till 1 Panel
Tegeltak





 

Skena

2 Stycken, L,104

Krok-porträtt, Inkl Låsbult
4 Stycken

Ändklämma 

4 Stycken

Träskruv
12 Stycken

Mittklämma
0 Stycken

Det här ingår till 2 Paneler
Tegeltak



 

Skena Längd:  2,08m
2 Stycken

Krok-porträtt, Inkl Låsbult
4 Stycken

Ändklämma
4 Stycken

Träskruv
12 Stycken

Mittklämma
2 Stycken

Det här ingår till 3 Paneler
Tegeltak



 

Skena Längd: 3,12m 
2 stycken

Krok-porträtt, Inkl Låsbult
6 stycken

Ändklämma
4 stycken

Träskruv
18 stycken

Mittklämma
4 stycken

    Det här ingår till  4 Paneler

                 Tegeltak



 

Skena Längd:  4,16m
2 stycken

Krok-landskap, Inkl Låsbult
8 stycken

Ändklämma
4 stycken

Träskruv 
24 stycken

Mittklämma
6 stycken

Det här ingår till 5 Paneler

Tegeltak



 

Skena Längd: 5,20m
2 stycken

Krok-porträtt, Inkl Låsbult
10 stycken

Ändklämma
4 stycken

Träskruv

30 stycken

Mittklämma
8 stycken