Checklista för solceller.

Lorex svarar mer än gärna direkt på  alla dina frågor, men här finns en generell checklista för       investering av solceller.


* Informera dig med din nätägare om vilka                         begränsningar som finns och möjligheter med att         installera solceller.


* Solceller kan installeras i öst , väst och söderläge. Naturligtvis så ändras förutsättningarna för producerad energi beroende på lutning och väderstreck. Montagesystemet anpassas efter takbeklädnad och takets skick. Ett solsystem väger ca 13-15kg/m2, beroende på val av montagesystem. En solcellspanel har cirka mått 1,00m x 1,65m och har en normal effekt på  280 till 345W. Solcellspanelen kan monteras både horisontellt och vertikalt men valet borde anpassas efter eventuella skuggor. Yta som krävs per installerad kilowatt = ca 6,5m2. En kilowatt producerar cirka 900-1000kWh/år, beroende på förutsättningarna.

* Prata med kommunen om eventuellt bygglov. 

* Samtala med Lorex om hur det kan vara lönsamt att  investera i en separat energimätare för mätning av elcertifikat och vilka kostnader och intäkter det       medför.

*  Undvik zoner på taket som är skuggdrabbade under februari månad till och med  oktober månad. 

* Är skuggdrabbade områden på taket oundvikliga för solcellspanelerna så hjälper vi kunden att på bästa  möjliga  sätt optimera en lösning för att minska   förlusterna i  produktion. 

* Är skuggdrabbade områden på taket oundvikliga för solcellspanelerna så hjälper vi kunden att på bästa möjliga sätt optimera en lösning för att minska förlusterna i produktion. 
 

* Kontakta Lorex och be om hjälp med att tillsammans finna rätt placering för anläggningen. Be Lorex ta fram en produktionssimulering, baserad på exakta förutsättningar. 


* Växelriktaren som omvandlar likström till växelström skall ej placeras i dammig miljö eller i samma miljö som djur vistas i.

* Solcellsanläggningen skall anslutas till en   elcentral efter elmätaren, förutsatt att säkring          och kabel till huvudcentralen är tillräckligt dimensionerad till förhållande till solcellsanläggningen. 
*När anläggningen är driftsatt och klar och  elmätaren är bytt (vilket görs kostnadsfritt av nätbolaget upp till 63A) så kan du välja att sälja din överskottsel till ett  elbolag som betalar bäst.

* Samtala med Lorex om hur du på ett smidigt sätt går  vidare med försäljning av el.