Checklista för solceller.

Lorex svarar mer än gärna direkt på dina frågor, men här finns en generell checklista för investering av solceller.

* Informera dig med din nätägare om vilka begränsningar som finns och möjligheter med att installera solceller.

* Solceller kan installeras i öst , väst och söderläge. Naturligtvis så ändras förutsättningarna för producerad energi beroende på lutning och väderstreck. Montagesystemet anpassas efter takbeklädnad och takets skick. Ett solsystem väger ca 13-15kg/m2, beroende på val av montagesystem. En solcellspanel har cirka mått 1m x 1,65m och effekt mellan 260-280W. Solcellspanelen kan monteras både horisontellt och vertikalt men valet borde anpassas efter eventuella skuggor. Yta som krävs per installerad kilowatt = ca 6,5m2. En kilowatt producerar cirka 900-1000kWh/år, beroende på förutsättningarna.

*  Undvik zoner på taket som är skuggdrabbade under februari månad till och med oktober månad. 

* Är skuggdrabbade områden på taket oundvikliga för solcellspanelerna så hjälper vi kunden att på bästa möjliga sätt optimera en lösning för att minska förlusterna i produktion. 

* Kontakta Lorex och be om hjälp med att tillsammans finna rätt placering för anläggningen. Be Lorex ta fram en produktionssimulering, baserad på exakta förutsättningar. 

* Växelriktaren som omvandlar likström till växelström skall ej placeras i dammig miljö eller i samma miljö som djur vistas i.

* Solcellsanläggningen skall anslutas till en elcentral efter elmätaren, förutsatt att säkring och kabel till huvudcentralen är tillräckligt dimensionerad till förhållande till solcellsanläggningen. 

* Offerten du får är med ett fast belopp och utan extra kostnader vid en normal installation. Använd offerten som underlag för att söka om det statliga solcellsstödet hos Länsstyrelsen, vilket Lorex även hjälper till med utan extra kostnad. 

* Som privatperson så skall ansökningsblanketten för solcellsstöd skickas in till Länsstyrelsen inom 6 månader efter beställning. Som näringsidkare så skall ansökningsblankettens ankomst registreras hos Länsstyrelsen innan beställning görs. Bidraget betalas ut  retroaktivit och alla faktiska kostnader styrks med fakturor.  

* Prata med kommunen om eventuellt bygglov. 

* Samtala med Lorex om hur det kan vara lönsamt att investera i en separat energimätare för mätning av elcertifikat och vilka kostnader och intäkter det medför.

* Innan beställning görs kontrollera att att Länsstyrelsen har fått din ansökan, viktigt för näringsidkare.


*När anläggningen är driftsatt och klar och  elmätaren är bytt (vilket görs kostnadsfritt av nätbolaget upp till 63A) så kan du välja att sälja din överskottsel till ett elbolag som betalar bäst.

* Samtala med Lorex om hur du på ett smidigt sätt går vidare med försäljning av el.