Vill du använda solcellsanläggningen för reservkraft?

En solcellsanläggning går normalt i parallelldrift med det vanliga elnätet.
Om strömmen går ska din solcellsanläggning automatiskt koppla ner sig för att förhindra att den felaktigt matar ut ström på elnätet.
Om du vill kunna använda din solcellsanläggning för reservkraft vid strömavbrott, eller om du av någon annan anledning vill att anläggningen ska vara fristående från elnätet, ställs andra krav på hur elinstallationen ska utföras.
Då krävs till exempel eget jordtag och säker frånskiljning. 
Du kan även behöva komplettera med ett batterilager för att anläggningen ska klara större växlingar mellan elproduktion och förbrukning.
Det blir allt vanligare att komplettera med ett batterilager även för solcellsanläggningar som ska gå i parallelldrift med elnätet.
Man flyttar då energi från dag till natt, eller för att sänka
effekttoppar under dygnet. 
Tänk noga igenom hur du vill att just din anläggning ska fungera.