Så räknar vi på solceller! 


Tumregel: 1kW installerade solceller på tak eller mark producerar under 1 år ca 1000 kWh. Viktigt att panelerna är rätt monterade och sitter optimalt. Det går att montera mot öster, söder och väster. 

1kW är lika med 4 stycken 250 watts solcellspaneler.                 ( 4x250 watt = 1kW ).

1kW täcker ca 6,5 kvaderatmeter.                                                         ( En panel är 1,65 i kvaderat x 4 stycken = 6,5 kvadrat ).

Den el som blir överproducerad säljer man.
Elleverantörerna har lite olika upplägg, här är ett exempel. Vi säljer idag för 0,55kr/kWh.

På detta får man en skattereduktion 0,60kr/kWh men max 18 000kr år.
30 000kWh/ per år ska anläggningen överproducera för att man ska nyttja skattereduktionen fullt ut.
(0,60 kr/kWh x 30 000kWh blir 18 000 kr/år).

Har man vattenfall som nätägare får man ytterligare ca 0,12kr per överproducerad kWh. Detta kallas för nätnyttan. 
Man håller även ner sin egen förbrukning, hur stor del det blir beror på vad man har för elförbrukning i fastigheten.

Viktigt
För att vara en microproducent ska man inte sälja för mer än vad man själv köper in under 1 år.
Gör man det blir man en så kallad elproducent, som elproducent har man ingen skattereduktion och sämre betalt från elleverantören. 

Summa: Elleverantör 0,55 + skattereduktion 0,60 + Vattenfall 0,06 = 1,21kr/ kWh.

Beräkning av intäkter. 
1kW monterade solceller ger tillbaka ca 1200kr/år

Med dessa siffror ovan kan man göra en enkel beräkning av intäkter för solanläggningen.
Exempelvis väljer man en 6kW solanläggning då kan anläggningen producera ca 6000 kWh/per år. Eller i pengar räkna ca 7200kr/år.