Vindkraftverk för batteriladdning

                        12-24volt


                                                         
                         
Bra komplemet till solceller


Vindkraft - en energikälla som aldrig tar slut.
Ett vindkraftverk omvandlar vindens rörelser till elektrisk energi genom att kraft förs över från vindkraftverkens snurrande blad via en axel och en växellåda till en generator. Elen som genereras kan sedan användas för eget bruk eller levereras ut på elnätet. Det är viktigt att placera vindkraftverket där det blåser mycket. Det blåser mer i Sverige på vintern än på sommaren och det är bra eftersom elbehovet är större på vintern.
Info: Energimyndigheten

Priser är inkl. moms
Vindkraftverk 400w 12volt 3st vingar                                                Pris: 4.900,00 kr
Vindkraftverk 600w 24volt 3st vingar                                                Pris: 6.800,00 kr
MPPT Regulator passande 400w och 600w vindkraftverk        Pris: 1.980,00 kr

Andra regulatorer och vindkraftverk offereras på begäran.

Fördelar med vindkraft

- Vindkraft är ett förnybart energislag som i stort sett inte släpper ut någon koldioxid alls under livscykeln.

- Små vindkraftverk ger dig möjligheten att producera din egen el, bidra till en renare miljö och på sikt spara pengar. 

Snabb fakta

Med vindkraft menar man energi som utvinns ur vinden. Vinden kan enkelt förklaras som den luftmassa i atmosfären, som strömmar från områden med högt tryck till områden med lågt tryck, det är tryckskillnaden som gör att vinden skapas. Genom att placera vindkraftverk i dessa områden med mycket vind kan man således dra nytta av vindens kinetiska energi (rörelseenergi) och omvandla denna till elektricitet.