Horndal 18,9 kW
Monterat i två väderstreck.
Här mot väster

Horndal 18,9 kW
Och här mot söder
By 20,52 kW
Söder
Avesta 16,20 kW
Fördelat öster och väster
Här mot öster

Avesta 16,20 kW
Och här mot väster

Avesta 12,48 kW
Norberg 15,12 kW

Nora 20,52 kW

Alnö Gård 96 kW.
Effektreglering

Alnö Gård 96 kW
Ridhus, Hölada
Alnö Gård 96 kW
Fronius inverter 5st
Säter 10,7 kW
Svarta mono paneler
Före..
Och efter, snyggt..
Saladamm 17,2 kW
Pellbo 2 kW
Knivsta 10 kW
Monterat öst och väst

Knivsta 10 kw, Solis inverter
Plus en glad elektriker.

Rosshyttan 43kw
Markmontage i tryckimpat.
Fördelat mot Öster, Söder och Väster.

Rosshyttan 43 kW.
Man får en jämn fördelning av effekte under dagen, vilket innbär att man inte behöver säkra upp lika mycket.

Karbenningby 15,12 kW.
 

Skinnskatteberg 14,04 kW

Skinnskatteberg 16,20 kW

Horndal 6,48 kW
Fördelat öster, väster

Stjärnsund 6,48 kW