Försäljnings- och leveransvillkor
Vi reserverar oss för eventuella fel i text, bilder, priser och förbehåller oss rätten till ändringar.

Priser
Angivna priser är i SEK, baserade på de växelkurser och råvarupriser som gäller vid datum för gällande prislista. Vi reserverar oss för momsändringar, pris- och valutaförändringar som står utanför vår kontroll. 

Betalningsvillkor
10 dagar netto efter fakturadatum och sedvanlig kreditprövning. Gällande dröjsmålsränta utgår från första förfallodagen. 

Anmärkning på leverans eller faktura
Anmärkning på faktura skall göras inom 7 dagar från fakturadatum. Gods och emballage skall kontrolleras vid mottagandet. Upptäcks transportskador eller brist på kollin/kvantitet skall detta noteras på fraktsedeln/följesedeln vid kvittens av leveransen och omedelbart anmälas till speditören. Bilregistreringsnummer och chaufförens underskrift skall finnas med på frakt/följesedeln. Vid anmärkning mot ej synliga skador som upptäcks vid uppackning/avemballering skall Lorex kontaktas inom 7 dagar.

Saknat / Fellevererat gods
Saknat gods eller felleverans skall anmälas till Lorex Solenergi inom 7 dagar från fakturadatum.