NÖDSTRÖMSANLÄGGNING
Kallas också för ups system. Fungerar normalt som en reservkraft om strömavbrott inträffar.
Vi har valt att utveckla detta system med att driva laster (230vac) under tiden då systemet bara står i väntan på ett strömavbrott och självklart driva dessa med solkraft när batterikapacitet finns över. Laddning kan ske via solpaneler, elverk eller via elnätet. 
Under mörkrets timmar drivs laster från batteribank.
Skulle uttaget vara större än det max för- utbestämda uttaget från batteribanken, inkopplas laddning av batteri och samtidig drivning av laster via nätdrift. Smart styrning ingår som en integrerad enhet.
Vill man att anläggningen enbart skall fungera som en ren backup (ups) anläggning kan man välja det när man själv vill.