Ekonomiskt stöd och rotavdrag.

Du kan söka bidrag från Länsstyrelsen i ditt län. Rotavdrag kan du få göra på arbetsdelen av installationskostnaden, de vill säga bara den del av kostnaden som är arbetstimmar. Du får inte göra rotavdrag om ni har fått bidrag från Länsstyrelsen.

Ansök

Stödet söks via Boverkets e-tjänst där du också kan följa ditt ärende under dess hantering. Det är Länsstyrelserna som handlägger ansökningarna, svarar på frågor om solcellsstödet och tar emot och beslutar om ansökningar. Stödet kan sökas av alla typer av aktörer, både företag och offentliga organisationer samt privatpersoner.

Beslut

När du registrerat din ansökan i Boverkets ansökningssystem och samtliga lagfarna fastighetsägare har signerat ansökan registreras den i den aktuella Länsstyrelsens handläggningssystem. Kort därefter får du en bekräftelse på att din ansökan har kommit in och registrerats och ärendet ställs sedan i kö. Länsstyrelsen tar ett första beslut i ärendet.

Utbetalning

När anläggningen är monterad och ansluten och alla kostnader har betalats, ska du ansöka om begäran om utbetalning. Det görs på ett liknande formulär som för ansökan om stöd. Du kommer åt formuläret via Boverkets E-tjänst. Utöver uppgifterna i formuläret ska du skicka in ett antal kompletterande handlingar.  När den stödberättigade summan har fastställts fattar Länsstyrelsen beslut om utbetalning.