Ekonomiskt stöd och rotavdrag.

Ni kan söka bidrag från Länsstyrelsen i ditt län. Rotavdrag kan ni få göra på arbetsdelen av installationskostnaden, de vill säga bara den del av kostnaden som är arbetstimmar. Ni får inte göra rotavdrag om ni har fått bidrag från Länsstyrelsen.